ระดับ Access Layer
คือ จาก switch ไปยัง PC เป็นอัตราส่วน 20:1 ให้เน้นจำนวน port ที่มากระดับ Distribute Layer
คือ จาก switch ไปหา core เป็นอัตราส่วน 4:1 ให้ดัก policy ที่นี่ระดับ Core
คือ เป็น 1:1 จะต้องให้มีการ Forward packet ที่เร็วที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *