พิมพ์ powershell ในช่องค้นหาบน Taskbar
จากนั้นให้คลิกขวาที่ Windows Powershell
เเล้วเลือก Run as administrator จากนั้นให้คัดลอกคำสั่งดังนี้

Get-WinUserLanguageList กด Enter

$LangList = Get-WinUserLanguageList กด Enter

$MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB กด Enter

$LangList.Remove($MarkedLang) กด Enter

Set-WinUserLanguageList $LangList –Force กด Enter

จากนั้นให้ Restart ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *