พิมพ์ powershell ในช่องค้นหาบน Taskbar จากนั้นให้คลิกขวาที่ Windows Powershell เเล้วเลือก Run as administrator จากนั้นให้คัดลอกคำสั่งดังนี้ Get-WinUserLanguageList กด Enter $LangList = Get-WinUserLanguageList กด Enter $MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB กด...
ระดับ Access Layer คือ จาก switch ไปยัง PC เป็นอัตราส่วน 20:1 ให้เน้นจำนวน port ที่มากระดับ Distribute Layer คือ จาก switch ไปหา core เป็นอัตราส่วน 4:1 ให้ดัก policy ที่นี่ระดับ Core คือ เป็น 1:1...
Moodle เป็นระบบ elearning ที่ดีอีก 1 ระบบ ที่ทาง netday ได้ทำการใช้ในการเรียนการสอนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Download คู่มือได้ตามด้านล่าง การพัฒนาการเรียนการสอนโดย moodle