ระดับ Access Layer คือ จาก switch ไปยัง PC เป็นอัตราส่วน 20:1 ให้เน้นจำนวน port ที่มากระดับ Distribute Layer คือ จาก switch ไปหา core เป็นอัตราส่วน 4:1 ให้ดัก policy ที่นี่ระดับ Core คือ เป็น 1:1...