พิมพ์ powershell ในช่องค้นหาบน Taskbar จากนั้นให้คลิกขวาที่ Windows Powershell เเล้วเลือก Run as administrator จากนั้นให้คัดลอกคำสั่งดังนี้ Get-WinUserLanguageList กด Enter $LangList = Get-WinUserLanguageList กด Enter $MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB กด...