Contact us

ติดต่อเรา

มูลนิธิตั้งอยู่ที่สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ

ที่อยู่: 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2668-9946

ขอข้อมูลจากเรา